Złota Karta CSCS

Złota Karta CSCS​ Karta Specjalistyczna Złota Karta CSCS Jeśli pełnimy na budowie funkcje zarządcze lub zajmujemy istotne stanowiska, możemy wejść w posiadanie Złotej Karty CSCS. Aby ją zdobyć należy uzyskać NVQ 3 in Site Supervision bądź innym zawodzie na poziomie 3.

Złota Karta CSCS Szczegóły